Impediment.
Lunds Konsthall, Lund. Utställningen Vandraren med Dawid, Tuija Lindström och Lone Larsen
Fotografier / Photographs