Trivia. Gerry Johanssonn, Carl-Johan Malmberget och Gunnar Smoliansky. Fotografier ur ekodokprojektet, Fotografiska Museet i Moderna Museet, Stockholm, 1992
Fotografier / Photographs