Från Skåne. Malmö Konsthall,1992Fotografier / Photographs