2004109

Shiodome, Tokyo, 2004

2004275

Kita-Shinagawa, Tokyo, 2004

2004176

Shimbashi, Tokyo, 2004

2004278

Higashi-Shinagawa, Tokyo, 2004

2004569

Takebashi, Tokyo, 2004

2004124

Shiodome, Tokyo, 2004

20046007 copy

Minava-Shinagava, Tokyo, 2004

2004557

Otemachi, Tokyo, 2004

2004540

Shinjuku, Tokyo, 2004

2004116

Shiodome, Tokyo, 2004

2004575

Shiba, Tokyo, 2004

2004136

Shimashi, Tokyo, 2004

2004466

Shinagawa, Tokyo, 2004

2004482

Shimbashin, Tokyo, 2004

2004582

Shiba, Tokyo, 2004

2004281

Mita, Tokyo, 2004

2004743

Ikebukuro, Tokyo, 2004

2004384

Shimbashin, Tokyo, 2004

2004589

Shiba, Tokyo, 2004

2004695

Shiba, Tokyo, 2004

2004692

Shiba, Tokyo, 2004

2004675

Suidobashi, Tokyo, 2004

2004507

Asakusa, Tokyo, 2004

2004508

Asakusa, Tokyo, 2004

2004515

Shibaura, Tokyo, 2004

2004616

Suidobashi, Tokyo, 2004

2004548

Shinagawa, Tokyo, 2004

2004679

Iidabashi, Tokyo, 2004

2004543

Shinjuku, Tokyo, 2004

2004570

Takebashi, Tokyo, 2004

2004560

Otemachi, Tokyo, 2004

_DSC9900

GunGallery, Stockholm, 2009

_DSC9880

GunGallery, Stockholm, 2009

_DSC9885

GunGallery, Stockholm, 2009

_DSC9886

GunGallery, Stockholm, 2009

_DSC9887

GunGallery, Stockholm, 2009

_DSC9891

GunGallery, Stockholm, 2009

_DSC9894

GunGallery, Stockholm, 2009