Special Editions. Books with prints.

No more limited editions!
From 2018, I do not make any editions of my photographs.
Neither for books or exhibitions. Only open editions.
The photographs for the books are signed, numbered and stamped with title and date.Inga fler begränsade upplagor!
Från och med 2018 gör jag inga upplagor, editioner, av mina fotografier.
Varken till böcker eller utställningar. Endast öppna upplagor.
Fotografierna till boken är signerade, numrerade och stämplade med titel och årtal.


IMG_3637Supplement: Deutschland / Gerry Johansson, 2018

_DSC2818

Pasted Graphic 6

Supplement: Deutschland, 2018: Öppen upplaga. Bildstorlek 14,3 x 14 cm på 24 x 17 cm på silvergelatinpapper.
Fotografierna är signerade, numrerade och stämplade med titel och årtal.
Mer information om boken här. Boken kan beställas från mail@gerryjohansson.com.
Pris 1500 skr


Supplement: Deutschland, 2018: Open edition. Image size 14.3 x 14 cm on 24 x 17 cm on silver gelatin paper.
The photographs are signed, numbered and stamped with title and date
More information about the book here. Mail me and I will contact you. mail@gerryjohansson.com.
Price 150 €Tokyo, 2016

_DNS0800 Tokyo _DNS0801

Tokyo, 2016. Upplaga: 115 ex. (5 x 20 ex + 3 Artist Proof av varje fotograf) Signerat och numrerat silvergelatinfotografi.
Bildformat 20 x 25 cm på 27 x 35 cm kontaktkopieringspapper.
Pris 3800 skr

Tokyo, 2016. Edition: 115 copies. (5 x 20 + 3 Artist Proof of each photograph). Signed and numbered silver gelatin print.
Image format 20 x 25 cm on 11 x 14” contact printing paper.
380 €

Pasted Graphic 9

Ravenna 2016

 1_DSC9054 Special Edition_DSC9058

Ravenna. 2016. Upplaga 60. ex. 6 x 10 ex + 3 Artist Proof med signerat och numererat silvergelatinfotografi. Bildformat 18,5 x 18 cm
Pris 1800 skr

Ravenna. 2016. Edition 60 copies. 4 x 12 + 3 Artist Proof with signed and numbered silver gelatin print. Image format 18,5 x 18 cm
Price 180 €

Pasted Graphic 9

Hattfabriken/Luckenwalde, 2012

_DSC3502

Hattfabriken/Luckenwalde, 2012. Upplaga 60 ex. 4 x 12 ex + 3 Artist Proof med signerat och numererat silvergelatinfotografi.
Pris 1500 skr
Hattfabriken/Luckenwalde, 2012. Edition 60 copies. 4 x 12 + 3 Artist Proof with signed and numbered silver gelatin print.
Price 150 €

Pasted Graphic 6

Deutschland, 2012

_DSC3497

Deutschland, 2012. Upplaga 100 ex. 4 x 25 ex med signerat och numererat silvergelatinfotografi.
Pris 2500 skr
Deutschland, 2012. Edition 100 copies. 4 x 25 copies with signed and numbered silver gelatin print.
Price 250 €

Pasted Graphic 9Öglunda, 2012. Upplaga 48 ex. 4 x 12 ex med signerat och numererat silvergelatinfotografi.
Pris 2500 skr
Öglunda, 2012. Edition 48 copies. 4 x 12 copies with signed and numbered silver gelatin print.
Price 250 €

Pasted Graphic 11

God Jul och Gott Nytt År önskar Ann och Gerry, 2011. Upplaga 24 ex.
Pris 2500 skr
God Jul och Gott Nytt År önskar Ann och Gerry, 2011. 24 copies.
Price 250 €

Pasted Graphic 10Pontiac, 2011. Upplaga 100 ex. 4 x 25 ex med signerat och numrerat silvergelatinfotografi.
Pris 3500 skr
Pontiac, 2011. Edition 100 copies. 4 x 25 copies with signed and numbered silver gelatin print.
Price 350 €

Pasted Graphic 9
Sold out

America Special Edition, 2009. Upplaga 100 ex. Signerade och numrerade med sivergelatinfotografi på främre och bakre omslag.
America Special Edition. Edition 100 signed and numbered copies with silver gelatin print on cover and back cover.
Pasted Graphic 7
Ulan Bator, 2009. Upplaga 50 ex. 2 x 25 ex med signerat och numrerat silvergelatinfotografi.
Pris 2500 skr
Ulan Bator, 2009. Edition 50 copies. 2 x 25 copies with signed and numbered silver gelatin print.
Price 250 €

Pasted Graphic 6
Kvidinge, 2007. Upplaga 100 ex. 4 x 25 ex med signerat och numererat silvergelatinfotografi.
Pris 1500 skr
Kvidinge, 2007. Edition 100 copies. 4 x 25 copies with signed and numbered silver gelatin print.
Price 150 €
Pasted Graphic 5

Sverige, 2005. Upplaga 100 ex. 4 x 25 ex med signerat och numrerat silvergelatinfotografi.
Pris 2500 skr
Sverige, 2005. Edition 100 copies. 4 x 25 copies with signed and numbered silver gelatin print
Price 250 €

Pasted Graphic 2Sold out
Amerika, 1998. Upplaga 100 ex. 4 x 25 ex med signerat och numererat silvergelatinfotografi i grå låda.
Amerika, 1998. Edition 100 copies. 4 x 25 copies with signed and numbered silver gelatin print in grey box.
Pasted Graphic 1