God Jul och Gott Nytt år önskar Gerry och Ann. Upplaga 24 ex. Ett signerat fotografi för varje år. Bildstorlek 14,3 x 14 cm på 24 x 17 cm på silvergelatinpapper
Mer information om boken här. För information om återstående fotografier kontakta: mail@gerryjohansson.com

God Jul och Gott Nytt år önskar Gerry och Ann. Edition 24 copies. One signed copy for each year. Image size 14,3 x 14 cm on 24 x 17 cm on silver gelatin paper.
More information about the book here. For information about remaining images contact: mail@gerryjohansson.com

Back to Special Editions / Tillbaka till Special Editions