_DNS0806 _DNS0809 _DNS0810

Ravenna. 2016. Upplaga 60. ex. 6 x 10 ex + 3 Artist Proof med signerat och numererat silvergelatinfotografi. Bildformat 18,5 x 18 cm
Mer information om boken här. Kan beställas här. 1800 SKR

Ravenna. 2016. Edition 60 copies. 6 x 10 copies + 3 Artist Proof with signed and numbered silver gelatin print. Image format 18,5 x 18 cm
More information about the book here. Can be ordered here. 180€

För större bilder / For larger images

Bilder