1. Makuhari, 2004

Makuhari, Tokyo, 2004

3. Asakusa, 2004

Asakusa, Tokyo, 2004

4. Suidobashi, 2004

Suidobashi, Tokyo, 2004

2. Makuhari, 2004

Makuhari, Tokyo, 2004

5. Otemachi, 2004

Otemachi, Tokyo, 2004