Halland Vind SE besk 2

Halland, 2019: Open edition. Image size 14.3 x 14 cm on 24 x 17 cm silver gelatin paper.
The photographs are signed, numbered and stamped with title.
More information about the book here. The book can be ordered from
mail@gerryjohansson.com

Price 180 €

Halland/Gerry Johansson, 2019: Öppen upplaga. Bildstorlek 14,3 x 14 cm på 24 x 17 cm silvergelatinpapper.
Fotografierna är signerade, numrerade och stämplade med titel.
Mer information om boken här. Boken kan beställas från
mail@gerryjohansson.com

Pris 1800 SKR201507101Bildavstånd201510303

1. Klagstorp, 2015Långt mellanrum 1,7Långt mellanrum 1,72.Björkered, 2015Långt mellanrum 1,3Långt mellanrum 1,3

Bildavstånd201613610Bildavstånd201614005Bildavstånd201612906

3 Högabjär, 2016BildavståndBildavståndLångt mellanrum 1,74. HjulebergLångt mellanrum 1,7BildavståndLångt mellanrum 1,7Bildavstånd5.Tjärby, 2015BildavståndBildavståndBildavstånd
Back to Special Editions / Tillbaka till Special Editions