Romantik och realism. Fotografiska Museet i Moderna Museet, 1982Fotografier / Photographs