Höganäs Museum, Höganäs, Sweden. 2022/2023

IMG_0732


Fotografier i utställningen

Photographs in the exhibition