Antarktis. Moderna Museet på Klarabergsviadukten, Stockholm, 2003.



Fotografier / Photographs