SkarLiden galleri i Vara, 2012
Fotografier från
Öglunda, Skara kommun, augusti 2010 till november 2011

SkarLiden gallery in Vara, Sweden, 2012
Photographs from
Öglunda in Skara municipality, Sweden, 2012
Fotografier i utställningen / Photographs in the exhibition

Boken Öglunda / The book Öglunda